Op den duur willen de Tantes uitbreiden met het geven van trainingen in groepsverband en bij organisaties. Mocht jij ergens een vraag over hebben, maar zie je deze nog niet op de website? Stuur ons een berichtje!

Ook bieden de Tantes coaching aan opvoeders/verzorgers en andere pedagogen zoals leraren, pedagogisch medewerkers van onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, BSO’s en clubs voor vrijetijdsbesteding. Vraag ons naar de mogelijkheden.